ناآرامی های تايلند به خشونت گرائيد

29 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های تایلند می گویند حداقل چهار نفر بر اثر انفجار دو بمب در جریان تظاهراتی ضد دولتی در آن کشور مجروح شدند. اما به گفته مقام های بیمارستانی تایلند، این انفجارها که نزدیک اروگاه تظاهرکنندگان در پایتخت صورت گرفت، به زخمی شدن دستکم 28 نفر منجر شده است. تظاهرات ضد دولتی دو روز اخیر در تایلند به خشونت گرائیده و یکی از معترضان نیز که بر اثر انفجار بمبی در روز جمعه بشدت زخمی شده بود درگذشته است. گزارش از یگانه ارسباران.