ناامیدی نسل جوان

11 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما هم با مواردی از ناامید جوانان و نوجوانان به آینده مواجه شده‌اید؟ برای کمک به آنها چه می‌توان کرد؟ اگر جوان هستید از تاثیر مشکلات اقتصادی بر زندگی و روحیه‌تان بگویید؟