مزاحمت‌های تذکردهندگان حجاب

30 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا تاکنون برای شما هم پیش آمده که تذکر حجاب بگیرید؟ در مقابل افرادی که با خشونت خواستار رعایت حجاب اجباری هستند، چه می‌کنید؟