میزان نزاعهای خیابانی در ایران

21 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نزاع و زد وخوردهای خیابانی در ایران صحنه هایی آشنا برای بسیاری از ایرانیان هستند. نزاعهایی که به دلایل مختلفی رخ می دهند واز شهرهای ایران چهره ای خشونت آمیز به نمایش می گذارند. آمارهای مختلفی در مورد میزان نزاع در ایران منتشر شده است. گزارش از کوروش صحتی.