معیار انتخاب نمایندگان

05 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنها سه روز به برگزاری انتخابات مجلس های شورای اسلامی و خبرگان رهبری باقی مانده است. ملاک شما برای رسیدن به شناخت از نامزدهای مطلوب چه بوده است؟ آیا تبلیغات انتخاباتی موثر بوده و یا اطلاع رسانی رسانه ای و فعالیت در شبکه های مجازی؟ آیا به نظر شما امکان تحقق شعارهای انتخاباتی وجود دارد ؟