فرار هزاران نفر از اقلیت مسلمان میانمار به کشورهای همسایه

11 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در میانمار بحران ناشی از خشونت های قومی و فرقه ای مذهبی فرار منجر به مرگ جمعی از آوارگان اقليت مسلمان به کشور های همسایه را در پی داشته است.