مشکلات آوارگان در مرز میانمار و تایلند

11 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به گزارشها، به موازات توسعۀ رو به رشد ميانمار در سايۀ افزايش سرمايه گذاری های خارجی، از شمار اعانه دهندگان بين المللی به تدريج کاسته شده و ساکنان اردوگاه های آوارگان بويژه در مرز مشترک ميانمار و تايلند را با مسائل و مشکلات زيادی رو به رو کرده است.