اولین رئیس جمهوری غیرنظامی میانمار از سال ۱۹۶۲ سوگند خورد

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

‎نخستین رئیس جمهوری غیر نظامی میانمار در بیش از۵۰ سال اخیر روز چهارشنبه در پارلمان آن کشور سوگند یاد کرد. مراسم سوگند هتین کیاو رئیس جمهوری ۷۰ ساله در اجلاس مشترک پارلمان میانمار برگزار شد.