میانمار بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی را آزاد کرد

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

میانمار یا برمه روز جمعه بیش از صد نفر از زندانیان سیاسی را آزاد کرد. این نخستین کار آنگ سان سوچی رهبر جدید این کشور است که خود سالهای طولانی زندانی سیاسی و در حصر خانگی بود. روز شنبه منابع پلیس میانمار تایید کردند که ۱۱۳ نفر از زندانیان سیاسی در سراسر کشور آزاد شده اند.