حزب اتحاد برای دمکراسی همچنان در شمارش آرای انتخابات میانمار پیشتاز است

20 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شمارش آرای انتخابات روز یکشنبه در میانمار یا برمه ادامه دارد و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، حزب اپوزیسیون به رهبری آنگ سان سوچی همچنان در انتخابات پارلمانی پیشتاز است. دولت زیر نفوذ نظامیان برمه وعده داده است در روند انتقال قدرت، با حزب پیروز در انتخابات همکاری کند.