نوآوری یک بلاگر در میانمار برای کسب درآمد از طریق آموزش آرایش و زیبایی

26 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فن آوری دیجیتال و شبکه های اجتماعی، فرصتهای شغلی زیادی را به ویژه برای جوانان فراهم کرده است از جمله فعالیت در زمینه آموزش آرایش و زیبایی. این کسب و کار اینترنتی، چالشهای گوناگونی نیز به همراه دارد؛ از جذب هوادار در این عرصه پررقابت گرفته تا راه کارهای درآمد زایی.