فرار از مجازات موجب تکرار جنایت‌های ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا شده است

13 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش های اخیر از خشونت ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا بسیاری را شگفت زده کرده است. شباهت های چشمگیر بین حملات گذشته و حال ارتش میانمار، نشان دهنده الگوی فرار از مجازات است.