دولت میانمار هیئتی را به دیدار با پناهجویان مسلمان روهینگیا اعزام کرد؛ زمینه سازی برای بازگشت

07 مرداد 1398