واکنش ها به محکومیت دو خبرنگار رویترز در میانمار

14 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محکومیت دو خبرنگار رویترز در دادگاه میانمار به هفت سال زندان که به گفته حکومت میانمار قانون حفاظت از اسرار دولتی را نقض کرده اند، موجی از خشم در داخل و خارج میانمار بهمراه داشته است.