واکنش ها به محکومیت دو خبرنگار رویترز در میانمار

14 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

محکومیت دو خبرنگار رویترز در دادگاه میانمار به هفت سال زندان که به گفته حکومت میانمار قانون حفاظت از اسرار دولتی را نقض کرده اند، موجی از خشم در داخل و خارج میانمار بهمراه داشته است.