موزه یادبود قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر

01 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۱۳ سال پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ موزه یادبود قربانیان این حمله ها در نیویورک به روی عموم گشوده شد. گزارش حسن سربخشیان.