موزه هايی با تم های ادبی

24 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به خانه مارک توآين نويسنده آمريكايی، موزه ای در استانبول كه از روی يكی از رمان های اورهان پاموک ساخته شده و ويلای زيبای آگاتا كريستی