موزه گِرَمی در لس آنجلس، تجربه‌ای متفاوت از فرش قرمز برای هواداران ستارگان موسیقی

05 بهمن 1398