موثر بودن دیپلماسی با رژیمهای یاغی

08 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکز پیشرفت برای آمریکا در شهر واشنگتن روز سه شنبه جلسه بحثی برگزار کرد که در آن دو صاحب نظرو نویسنده از موسسه آمریکن اینتر پرایز و دانشگاه جورج تاون در باره موثر بودن دیپلماسی با رژیمهای یاغی صحبت کردند. گزارش از شهلا آراسته.