موثر بودن دیپلماسی با رژیمهای یاغی

08 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

مرکز پیشرفت برای آمریکا در شهر واشنگتن روز سه شنبه جلسه بحثی برگزار کرد که در آن دو صاحب نظرو نویسنده از موسسه آمریکن اینتر پرایز و دانشگاه جورج تاون در باره موثر بودن دیپلماسی با رژیمهای یاغی صحبت کردند. گزارش از شهلا آراسته.