موسوی و کروبی درباره انتخابات نظر نداده اند

29 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانواده های میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به انتخابات پيشين ریاست جمهوری، اخبار انتخاباتی منتسب به آنها را «شایعه پراکنی» و «خبرسازی» رسانه های امنیتی نامیدند. پیش از این برخی از سایت های خبری نزدیک به حکومت از ابراز تمایل موسوی و کروبی به شرکت در انتخابات خردادماه آینده خبر داده بودند. گزارش از آرش سیگارچی.