مورگان اورتگاس: پرزیدنت ترامپ خواستار جنگ با ایران نیست اما فشار حداکثری تا تغییر رفتار رژیم ایران ادامه دارد

02 خرداد 1399