موج تازه گرانی با افزایش قیمت نان و بنزین

31 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گزارش ها حکایت از برخاستن موج تازه گرانی در ایران دارد. در حالی که دولت می گوید نان قطعا گران خواهد شد ، زمزمه افزایش قیمت بنزین نیز شنیده می شود . گزارش از وفا آذربهاری