موج تازه گرانی با افزایش قیمت نان و بنزین

31 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش ها حکایت از برخاستن موج تازه گرانی در ایران دارد. در حالی که دولت می گوید نان قطعا گران خواهد شد ، زمزمه افزایش قیمت بنزین نیز شنیده می شود . گزارش از وفا آذربهاری