موج جدید پناهندگی ایرانیان

30 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اینکه روند پناهندگی شرایط آسانی ندارد، به نظر شما چرا عده زیادی از ایرانیان برای پناهندگی زندگی خود را رها کرده اند؟ دلیل موج جدید پناهندگان ایرانی چیست؟ به نظر شما برای حل معضل پناهندگان ایرانی چه باید کرد؟ آنها باید به اروپا راه داده شوند یا باید به کشور برگردند؟