موج بیکاری صدوپانزده هزار نفر را در ایران خانه نشین کرد

29 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ، در زمینه افزایش نرخ بیکاری در ایران هشدار داد . در این میان رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز، از بیکاری ۱۱۵ هزار نفر ، در صنعت قطعه سازی خبر داد. گزارش از وفا آذربهاری.