موج اعتراضات در تايلند

06 آذر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معترضان ضد دولتی در تایلند به اشغال ساختمان های دولتی در بانکوک ادامه دادند. رهبرمخالفان دولت ازمردم خواست به اشغال هرچه بیشتر ساختمان های دولتی در سراسر کشورادامه دهند. خواست آنها برکناری دولت است که در پارلمان نیز ممکن است با رای عدم اعتماد روبروشود .حکم بازداشت رهبر مخالفان صادر شده اما اقدامی برای دستگیری وی انجام نشده است.