موج اعتراض و شکایت کارگران به حداقل دستمزد سال ۹۲

19 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک ماه پس از تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۲ در ایران، کارگران و نهادهای کارگری به میزان آن اعتراض دارند. آنها می گویند حداقل حقوق ۴۸۷ هزار تومان برای کارگران مشکل آن ها را حل نمی کند. در روزهای اخیر، این معترضان با شکایت به دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی، خواستار لغو و بررسی مجدد حداقل دستمزد کارگران شده اند. گزارش از آرش سیگارچی.