موفقیت زنان در المپیک

29 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای نخستین بار در تاریخ المیپک ۴۵ درصد وزرشکاران را زنان تشکیل می دهند و خانم کیمیا علیزاده با مدال برنز خود تاریخ ساز شد. شما چه نظری دارید؟