موفقيت های لايونل ريچی

20 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ترانه ها و اشعار پر احساس لایونل ریچی خاطرات زیادی را برای خیلی ها زنده می کند. ترانه هایی مانند "هلو" hello و «سی یو سی می» say you say me . گزارش از امید رهنورد.