موفقیت های اخیر نیروهای دولتی سوريه

26 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیروهای دولتی سوریه کنترل شهر «یبرود» در نزدیکی مرز لبنان را بدست آوردند. یبرود در استان «قلامون» آخرین شهر مهم سوریه در نزدیکی مرز با لبنان است که از کنترل مخالفان مسلح خارج می شود. سخنگوی ارتش سوریه نیز گفت، پیروزی در یبرود ادامه موفقیت های اخیر نیروهای دولتی ست. گزارش از رضا یگانه.