موضع گيرى وزارت ارشاد در خصوص هنرمندان

12 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در هفته های اخیر برخورد با هنرمندان شدت گرفته و وزارت ارشاد که باید حامی هنرمندان باشد به متولی ممنوع الکاری آنها تبدیل شده است. به نظر شما چرا وزارت ارشاد از هنرمندان حمایت نمی کند؟ به نظر شما چرا گروهای فشار به هنرمندان حمله می کنند؟