موضع چين در قبال تحريم نفت ايران

20 دی 1390
بشنوید
موضع چين در قبال تحريم نفت ايران
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.