رونمایی شرکت ایسر از ارزانقیمت ترین گوشی در کنگره جهانی موبایل

14 اسفند 1393