موانع بر سر راه پيشرفت برنامه اتمی ايران

25 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئيس سرويس اطلاعاتی بريتانيا می گويد کوشش های اين سرويس باعث شده است تا ايران در سال 2008 به سلاح اتمی دست نيابد.