موافقان و مخالفان هاشمی رفسنجانی و رحیم مشایی

22 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نامزدی سه چهره سیاسی در روز آخر ثبت نام نامزدها، بر آرایش سیاسی جناح های درگیر در انتخابات ریاست جمهوری ایران تاثیر گذاشته است. عصر شنبه، اکبر هاشمی رفسنجانی ، اسفندیار رحیم مشایی و سعید جلیلی در انتخابات ثبت نام کردند. گزارش از آرش سیگارچی.