مواضع ضد آمریکایی آیت الله خامنه ای همزمان با بررسی کنگره آمریکا

23 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی های خود همواره به آمریکا حمله می کند. او پس از توافق هسته ای نیز به این سیاست خود ادامه داده . به نظر شما چرا آیت الله خامنه ای همزمان با بررسی توافق در کنگره آمریکا بر مواضع خود تاکید کرده است؟ آیا هدف وی تحت فشار قرار دادن دولت آمریکاست؟