تلاش ۹۰ نامزد مسلمان برای پیروزی در انتخابات کنگره آمریکا در نوامبر

02 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در آمریکا، حدود نود مسلمان آمریکایی خود را برای شرکت در انتخابات میان دوره ای امسال آمریکا آماده کرده اند. بسیاری از آنها دمکرات هستند و می خواهند کنگره دارای اکثریت جمهوریخواه را تغییر دهند.