تلاش ۹۰ نامزد مسلمان برای پیروزی در انتخابات کنگره آمریکا در نوامبر

02 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، حدود نود مسلمان آمریکایی خود را برای شرکت در انتخابات میان دوره ای امسال آمریکا آماده کرده اند. بسیاری از آنها دمکرات هستند و می خواهند کنگره دارای اکثریت جمهوریخواه را تغییر دهند.