شرکت سوئدی رومیزی تولید کرد که می توان با آن موسیقی نواخت

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يک شرکت سوئدی به نام Smart Textiles اخيراً در اقدامی نوآورانه دست به کار توليدروميزی شده است که می توان بر آن موسيقی نواخت.