هاتف خواننده ایرانی از آهنگهای سیاسی و اجتماعی خود می گوید

12 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هاتف خواننده ایرانی ساکن لس آنجلس در گفتگو با بهنود مکری درباره موسیقی اعتراضی و آهنگ های سیاسی و اجتماعی هخود توضیحاتی داد