استفاده از موسیقی در فرآیند درمانی یک بیمارستان در واشنگتن

29 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درباره موسیقی و سودمندی های آن بسیار گفته و نوشته شده و همه ما به تجربه دریافته ایم که موسیقی بسته به حال درونی و فضای بیرونی ما موجب غم و شادی و هیجان می شود.اما اخیرا پژوهشگران دانشگاه جورج تاون آمریکا با تکیه بر نتایج یک تحقیق موسیقی را شفابخش و جزئی از فرآیند درمان برخی از بیماران قرار دادند