کمپینی با نام "موسیقی، صدای خداست" در اعتراض به لغو کنسرتها

10 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پس از کشمکش های اصولگرایان و روحانیون تندرو با مقامات فرهنگی دولت حسن روحانی در رابطه با لغو برگزاری کنسرت ها در برخی از شهرهای ایران کمپینی با نام موسیقی ،صدای خداست در صفحات مجازی میان کاربران ایرانی برپا شده است. گزارش شپول عباسی