موسیقی کلاسیک ایران در جستجو است

30 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در جستجو، اثر تازه ای از شروین عباسی است که با دغدغه پرداختن به فرم موسیقایی کلاسیک و پرهیز از بهره گیری از کلام نت های آن را نگاشته و اجرا کرده است.گزارش شپول عباسی