یاسمین لوی خواننده اسرائیلی : علاقه زیادی به فرهنگ و موسیقی ایران دارم

09 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یاسمین لوی خواننده نامدار اسرائیلی در گفتگو با بهنود مکری درباره علاقه خود به فرهنگ و موسیقی ایران توضیحاتی داد، او شیفته آثار هایده و معین است.