موزه ۱۱ سپتامبر

26 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۱۳ سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر به آمریکا موزه ای به یاد ۳ هزار قربانی در شهر نیویورک افتتاح شد. در این موزه قطعاتی از بقایای تخریب شدهء ساختمان تجارت جهانی نیز در معرض دید عموم گذاشته شده است. رئیس جمهوری آمریکا موزه را افتتاح کرد و از شجاعت آمریکائیان در پس آن واقعه تقدیر کرد.