بنای یک مرکز اسلامی در نزدیکی محل آسمانخراش ها ی دوقلوی نیویورک

26 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکاییان هنوز حمله تروریستی یازده سپتامبر 2011 در نیویورک را به یاد دارند. در حالی که بنای جدید مرکز جهانی تجارت در محل آسمانخراش ها ی دوقلوی نیویورک که هدف حمله قرار گرفت به زودی افتتاح می شود برنامه ای نیز برای بنای یک مرکز اسلامی در نزدیکی ان وجود دارد. پروژه ای که با مخالفت روبرو شده است.