بحران سوريه در کنفرانس امنيتی مونيخ

13 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران سوريه یکی از موضوع های عمده کنفرانس امنيتی امسال مونيخ بود، و مسئول پیشین امور اطلاعاتی و امنیتی عربستان سعودی بیشترین و شدید ترین انتقادها را از واکنش تقریبا تمامی طرف های درگیر و یا ذینفع در این بحران بعمل آورد. گزارش از نورا شاهسوند.