کنفرانس امنيتی مونيخ به پايان رسيد

14 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنفرانس امنيتی مونيخ )آلمان) با بحث در زمينه بحران سياسی سوريه به پايان رسيد. محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران در رأس يک هيات ايرانی در اين کنفرانس حضور داشت. آقای ظريف در حاشيه کنفرانس، با جان کری وزير خارجه آمريکا در زمينه برنامه اتمی ايران و موضع ايران در قبال روند صلح سوريه، گفتگو کرد. آقای ظريف در اين کنفرانس خواستار ايجاد مناسبات جامعه بين المللی با کشور خود شد. گزارش از اتابک نوروزی.