متلک انداختن به سبک مردان ایرانی

12 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هفتاد وشش درصد مردهای خیابانی متاهل اند. هر مرد مزاحم در طول روز به طور متوسط صد بار برای زنها بوق می زند، آن هم زن هایی که هرگز سوار خودروی آنها نمی شوند. پلیس ایران می گويد کمترين ميزان مزاحمت های خيابانی در شهرستان هاست، چون همه همديگر را مي شناسند. زن ها از ساعت هشت تا نه صبح کمترین و از یازده صبح تا دو بعد از ظهر و از پنج تا یازده شب بيشترين مزاحم را دارند. گزارش از رویا ملکی.