مطالعه مغز - VOA Tek

13 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کاشتن الکترودهای نازک فلزی‌ در مغز و ثبت، ترجمه و تعبیر فعالیت سلول های عصبی. در این برنامه با کامپیوترهایی آشنا می شویم که ذهن ما را می خوانند. فن آوریی که امید زیادی به بیماران توان‌خواه می دهد اما همزمان هشداری است درباره عصر خطرناکی از رابطه مغز و دستگاه.