مطالبات انتخاباتی دانشجویان ایران

14 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ده روز مانده به برگزاری دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هنوز گروه هایی هستند که بر سر شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات تصمیم نگرفته اند. جمعی از فعالان دانشجویی 19 دانشگاه ایران در این میان گفته اند تنها در صورتی که نامزدها قول بدهند مطالبات آنها را برآورده کنند وارد عرصه انتخابات خواهند شد.علیرضا کیانی، عضو پیشین شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با صدای آمریکا به این مطالبات اشاره می کند. گزارش از کوروش صحتی.