مطالعات زنان رفت، حقوق زن در اسلام آمد

11 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخیرا تصمیم گیری های حکومت جمهوری اسلامی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی با هدف محدودسازی حضور و تاثیرگذاری زنان در جامعه ایران وارد دور جدیدی شد. مثال بارز این تصمیم ها تغییراتی ست که در رشته های دانشگاهی زنان داده شده و می شود. رشته «مطالعات زنان» به رشته ای بنام «حقوق زن در اسلام» تبدیل و چند رشته دانشگاهی هم به ناگهان حذف می شوند. آرش سيگارچی در اين زمينه گزارشی دارد.