مصوبه مجلس برای حمایت از تولید و اشتغال

24 اردیبهشت 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را برای حمایت از تولید و اشتغال تصویب کرد، اما به گفته برخی از نمايندگان مجلس دولت برنامه ای برای حمایت از تولید ندارد و به اهدافش در زمینه اشتغالزایی نخواهد رسید. گزارش از وفا آذربهاری.